Технологична карта


Как да попълня технологичната карта за разкрой ?

Размерите се попълват в милиметри .

Впървата колона се попълва размерът, който трябва да следва фладера (шарката) на дървото/декора. В случай, че декорът, който сте избрали няма десен, с който трябва да се съобразявате или не е дървесен, няма значение кой размер попълвате в първата колона.

Размерите се попълват с включена дебелина на канта , т.е – габаритен размер на детайлите . 

Колоната за кантиране се попълва по следния начин :

Д = реално дългата страна на детайла – обозначава се с 1 или 2 в зависимост колко от дългите страни желаете да бъдат кантирани . Вслучай , че не искате кант по късата страна не попълвате нищо .

К = реално късата страна на детайла – обозначава се с 1 или 2 в зависимост колко от късите страни желаете да бъдат кантирани . Вслучай , че не искате кант по дългата страна не попълвате нищо .

В графа ЗАБЕЛЕЖКА се попълва допълнителна информация като : различна дебелина на канта , различен цвят на канта , отвори за панти , схеми за криволинейно изрязване , обозначение за сдвояване на детайли и др.

Как да опиша детайли, които искам да бъдат сдвоени в технологичната карта ?

В случай, че са ви необходими детайли с дебелина 36мм /сдвоени /, при попълване в технологичната карта трябва да бъде описано по следния начин: към чистия размер на детайла се добавят по минимум 20мм на страна и броят на детайлите се умножава по две.

Например: Ако ви е необходим детайл с размер 1345х528х36мм – 1бр, то той трябва да бъде описан по следния начин – 1365х548-2бр(2х18мм) – в графа забележка пишете СДВ и чистия размер на детайла .

Как да опиша детайли, които искам да излязат от едно общо парче при декори с десен или дървесен фладер (блок)?

В случай, че желаете определени детйли да следват шаркта /фладера на плоскостта без той да бъде прекъсван, то те трябва да бъдат описани по следния начин:

В технологичната карта се подава един общ детайл, който да бъде изрязан първоначално, размерите, на който са предварително пресметнати, така че да остава място както за всички необходими детайли, така и за всеки сряз на циркулярния нож, който е 5мм. В графа ЗАБЕЛЕЖКА отбелязвате, че въпросният детайл е предназначен за БЛОК и към технологичната карта прилагате схема/чертеж за последователността на изрязване на детайлите .

Какво трябва да знам преди да подам поръчка към Вас?
  • Технологичните карти за разкрой и кантиране се попълват изцяло от нашите клиенти.
  • Поръчки, промени и всичко свързано с услугите, които предлагаме се приема единствен на място в офиса на фирмата или в писмена форма изпратени по предоставените електронни адреси .
  • Детайли с размер под 80мм в широчина не могат да бъдат кантирани по двете дълги страни.
  • За да бъде приета поръчката ви за производство е необходимо да заплатите пълната ѝ стойност в аванс.
  • Срокът за изпълнение на поръчка започва да тече след заплащане на стойността ѝ .
  • Фирмата не носи отговорност за остатъчни материали от поръчки /фири/ непотърсени в срок до 5 дни след получаване на поръчката.