Технологична карта


Как да попълня технологичната карта за разкрой ?

Размерите се попълват в милиметри.

В първата колона се попълва размера, който трябва да следва фладера (шарката) на дървото/декора. В случай че декорът, който сте избрали няма десен, с който трябва да се съобразявате или не е дървесен, няма значение кой размер попълвате в първата колона.

Размерите се попълват с включена дебелина на канта , т.е – краен габаритен размер на детайлите.

Колоната за кантиране се попълва по следния начин :
Д = реално дългата страна на детайла – обозначава се с 1 или 2 в зависимост колко от дългите страни желаете да бъдат кантирани. В случай че не искате кант по късата страна, не попълвате нищо.

К = реално късата страна на детайла – обозначава се с 1 или 2 в зависимост колко от късите страни желаете да бъдат кантирани. В случай че не искате кант по дългата страна, не попълвате нищо.

В графа ЗАБЕЛЕЖКА се попълва допълнителна информация като: различна дебелина на канта, различен цвят на канта, отвори за панти, схеми за криволинейно изрязване, обозначение за сдвояване на детайли или др.

Как да опиша детайли, които искам да бъдат сдвоени в технологичната карта ?

В случай че са Ви необходими детайли с дебелина 36мм /сдвоени/, при попълване в технологичната карта трябва да бъде описано по следния начин: към чистия размер на детайла се добавят по минимум 20мм на страна и броят на детайлите се умножава по две.

Например: Ако Ви е необходим детайл с размер 1345х528х36мм – 1бр, то той трябва да бъде описан по следния начин – 1365х548-2бр (2х18мм) – в графа забележка пишете СДВ и чистия размер на детайла .

Как да опиша детайли, които искам да излязат от едно общо парче при декори с десен или дървесен фладер (блок)?

В случай че желаете определени детайли да следват шарката /фладера/ на плоскостта без той да бъде прекъсван, то те трябва да бъдат описани по следния начин:

В технологичната карта се подава един общ детайл, който да бъде изрязан първоначално, размерите, на който са предварително пресметнати, така че да остава място както за всички необходими детайли, така и за всеки сряз на циркулярния нож, който е 5мм.
В графа ЗАБЕЛЕЖКА отбелязвате, че въпросният детайл е предназначен за БЛОК и към технологичната карта прилагате схема/чертеж за последователността на изрязване на детайлите .

Какво трябва да знам преди да подам поръчка към Вас?
  • Технологичните карти за разкрой и кантиране се попълват изцяло от нашите клиенти.
  • Поръчки, промени и всичко свързано с услугите, които предлагаме се приема единствено на място в офиса на фирмата или в писмена форма изпратени по предоставените електронни адреси .
  • Детайли с размер под 80мм в широчина не могат да бъдат кантирани по двете дълги страни.
  • За да бъде приета поръчката Ви за производство е необходимо да заплатите пълната ѝ стойност в аванс.
  • Срокът за изпълнение на поръчка започва да тече след заплащане на стойността ѝ .
  • Фирмата не носи отговорност за остатъчни материали от поръчки /фири/ непотърсени в срок до 5 дни след получаване на поръчката.